UNEF 2 BÄSTA BATALJONEN 72M SINAI

ÅTERIGEN I SINAI EFTER 20 ÅR EFTER FÖRSTA GÅNGEN 1959. MÄRKLIG KÄNSLA

1978/79 tjänstgjorde jag igen i Sinai, denna gång nära Suez Kanalzonen i Baluza. Som logistisk officer (Marketenteichef/PX-Officer)   gjorde jag många och långa inköpsresor i Egypten, Israel och Syrien. Fredsavtalet blev signerat av Egypten och Israel, och ett historiskt ögonblick var när jag fick delta vid ceremonin då det första steget togs när Israel överlämnar Sinai till Egypten. Efter detta tillfälle blev resultatet fred mellan de två länderna ett faktum vilket var positivt för hela området. Jag tillsammans med kassachefen åkte ner tidigare för att överlappa och överta våra sysslor från företrädarna i 70M. Därför samövade vi inte med de övriga i bataljonen utan fanns på plats när de kom ner några veckor senare. 

FREDSPROCESSEN PÅ HÖGSTA NIVÅ !