UNPROFOR BOSNIEN/TUZLA 1995

UNPROFOR = UNITED NATION PROTECTION FORCE

 

S E K T I O N  4   L O G I S T I K

HÄR FINNS DET STOR KOMPETENS AV DE OLIKA SEKTIONERNA. EKONOMI/KASSA, MOTORTEKNIK/MOTORREPARATION, MEDICIN/APOTEK-LÄKEMEDEL, MARKEKTENTERI/INKÖP-FÖRSÄLJNING, TRANSPORT, POSTMÄSTARE, HYGIENOFFICER, INKÖP/FÖRRÅDS-VERKSAMHET

HÄR TAR VI EMOT VAROR TILL PX:et PÅ CAMP ODEN. VARORNA LAGRAS I CONTAINRAR

PX- BUTIKERNA BETYDDE MYCKET FÖR SOLDATERNA I BATALJONEN. PÅ GRUND AV KRIGSSITUATIONEN VAR DE HÄNVISADE TILL BEGRÄNSAD RÖRELSEFRIHET OCH DÅ VAR PX:en AV STOR BETYDELSE. HUVUDPX FANNS PÅ CAMP ODEN I TUZLA MED STORT SORTIMENT. HIT KOM OCKSÅ DE 5 KOMPANIERNA (INKLUSIVE DET DANSKA STRIDSVAGNSKOMPANIET) UTIFRÅN FÖR ATT GÖRA SINA INKÖP. DET FANNS KASSAREGISTER PÅ SAMTLIGA 6 PX. INVENTERING MED BOKSLUT OCH VINSTBERÄKNING GJORDES EN GÅNG I MÅNADEN. MINA INKÖP FÖR VERKSAMHETEN FICK GÖRAS VIA TELEFON OCH FAXKONTAKT. LEVERANSEN SKEDDE TILL SPLIT DÄR SEDAN VARORNA GICK MED ESKORT PÅ ELÄNDIGA BERGSVÄGAR UPP TILL TUZLA VILKET KUNDE TA UPP TILL 20 TIMMAR. VÄRST UTSATT VAR ÖL OCH LÄSK SOM HADE KRASCHAT I MÄNGD INNAN DE KOM FRAM TILL TUZLA.UNDER MITT HALVÅR HADE VI EN OMSÄTTNING PÅ 18,5 MILJ.KRONOR, NÅGOT SOM HADE GJORT VILKEN LANTHANDLARE SOM HELST, GRÖN AV AVUND.

 

TILLSPETSADE BULLETINER FRÅN "ELAKE MÅNS"